חגים ויולי אוגוסט
עד שלושה שבועות בהודעה מראש ניתן לבטל ללא חיוב
שלושה שבועות ומעלה – 50% מההזמנה תחוייב
הודעה של שבוע ימים או פחות – חיוב מלא

 

סופ"ש רגיל ואמצע שבוע
עד עשרה ימים מראש ניתן לבטל ללא חיוב
החל מעשרה ימים להודעת הביטול תחוייב ההזמנה בלילה ראשון
הודעת ביטול של שבוע ימים או פחות – חיוב מלא 

אני רוצה להזמין חדר!